Chương trình Tiêu dùng xanh năm 2019

100

Chương trình Tiêu dùng xanh năm 2019 do Báo Sài Gòn giải phóng tổ chức trong ngày 01/6/2019 tại Sân 4A NVH. Thanh niên.

Mời các bạn đến tham dự.