Chương trình Thế giới thời trang

71

Chương trình Thế giới thời trang do CLB Thời trang NVH. Thanh niên tổ chức biểu diễn vào lúc 19g00 ngày 13/9/2019 tại Hội trường NVH. Thanh niên.

Mời các bạn đến theo dõi.