Chương trình tắt điện hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2019

221

Chương trình tắt điện hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2019 được tổ chức vào 19g30 ngày 30/3 tại Sân 4A Nhà Văn hóa Thanh niên.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Giờ Trái Đất năm 2019 do Thành Đoàn và Báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp tổ chức.

Nhà Văn hóa Thanh niên kêu gọi các bạn cùng tham gia và hành động hưởng ứng Giờ Trái Đất vì một hành tinh xanh.