Chương trình sinh hoạt truyền thống “Điện Biên Phủ – Đường Trường Sơn, Bản hùng ca bất diệt

42

Chương trình sinh hoạt truyền thống “Điện Biên Phủ – Đường Trường Sơn, Bản hùng ca bất diệt do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào lúc 07g00 ngày 24/5/2019 tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên.