Chương trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

22

Chương trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và trao tặng Kỷ niệm chương cho đảng viên tròn 5,10,15,20,25,30,35 tuổi Đảng

– Thời gian: 09g00, ngày 06/02/2020 (thứ năm)

– Địa điểm: Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên