Chương trình kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam – Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh

143

Chương trình kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2019) – Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2019 – 2020. Chương trình do Công Đoàn cơ quan Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức