Chương trình kỷ niệm 10 năm CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

143

Chương trình kỷ niệm 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Tạp chí Công thương tổ chức đánh dấu chặng đường 10 năm của cuộc vận động có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế quốc nội.

Chương trình diễn ra cả ngày 11/5/2019 tại sân 4A NVH. Thanh niên.

Thân mời các bạn theo dõi!