Chương trình ký kết tổ chức Lễ hội Tết Việt 2020

176

Chương trình ký kết tổ chức Lễ hội Tết Việt 2020 giữa Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh và Cty ANNA QUEEN đã được tổ chức trang trọng sáng ngày 19/10/2019 tại Tiền Sảnh – Nhà Văn hóa Thanh niên.

Đây là hoạt động nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức các hoạt động đặc sắc trong không gian Tết Việt tổ chức hằng năm tại Nhà Văn hóa Thanh niên.