Chương trình “Kết nối gương mặt truyền cảm hứng chăm lo cho TNCN năm 2019”

51

Chương trình do Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố tổ chức vào lúc 9g00 ngày 9/10/2019 tại tiền sảnh Nhà văn hóa thanh niên.