Chương trình hiến máu tình nguyện của Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ

48

Chương trình hiến máu tình nguyện của Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ diễn ra từ 08g00 – 17g00 ngày 18/8/2019 tại Tiền sảnh NVH. Thanh niên.