Chương trình giao lưu kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc

158

Chương trình giao lưu kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc sẽ diễn ra vào lúc 14g00 ngày 27/12/2019 tại Hội trường NVH. Thanh niên.