Chương trình gặp gỡ giữa Ban Thường vụ Thành Đoàn và Bí thư Đoàn Phường, Xã, Thị Trấn tiêu biểu

40

Chương trình gặp gỡ giữa Ban Thường vụ Thành Đoàn và Bí thư Đoàn Phường, Xã, Thị Trấn tiêu biểu năm trong khuôn khổ liên hoan Bí thư Đoàn Phường, Xã, Thị Trấn lần 5 – 2019, được tổ chức vào lúc 09g00 ngày 08/9/2019 tại Hội trường NVH. Thanh niên.