Chương trình gặp gỡ giữa Ban Thường vụ Thành Đoàn và Bí thư đoàn phường, xã, thị trấn năm 2019

121

Trong khuôn khổ Liên hoan Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn lần thứ 5, năm 2019, sáng ngày 08/9/2019, tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên đã diễn ra Chương trình gặp gỡ giữa Ban Thường vụ Thành Đoàn và Bí thư đoàn phường, xã, thị trấn.

Chương trình là dịp để Ban Thường vụ Thành Đoàn cùng nắm bắt thông tin và trao đổi về những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, nâng chất đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở; lắng nghe và thảo luận các nội dung tăng cường công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại phường, xã, thị trấn.