Chương trình Gắn kết yêu thương đầu năm 2020

67

Cùng tiếp tục hành trình “gắn kết yêu thương” do NVH. Thanh niên tổ chức cùng với rất nhiều văn nghệ sĩ đầu năm mới 2020, mang đến sự ấm áp ngày Tết đối với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Chương trình diễn ra vào lúc 17g00 ngày 14/1/2020 tại sân 4A NVH. Thanh niên.