Chương trình Đại sứ Áo dài 2019

97

Chương trình Đại sứ Áo dài 2019 được tổ chức ngày 21/11/2019 tại Hội trường NVH. Thanh niên. Mời các bạn theo dõi.