Chương trình Chuyện cần biết tháng 10/2019

76

Chương trình Chuyện cần biết tháng 10/2019 tiếp tục diễn ra tại 02 địa điểm:

  1. Công ty PouYuen Quận Bình Tân vào lúc 17g00 ngày 18/10/2019.
  2. KCX Tân Thuận, Quận 7 vào lúc 17g00 ngày 19/10/2019.