Chương trình Chuyện cần biết năm 2019

46

Chương trình tuyên truyền pháp luật “Chuyện cần biết” năm 2019 sẽ được tổ chức vào lúc 14g30 ngày 17/8/2019 tại Nhà Văn hóa Lao động Quận Tân Phú và 18g30 ngày 18/8/2019 tại Nhà Văn hóa Lao động Quận 12.