Chương trình âm nhạc tỏa sáng “Vòng tay biển đảo”

78

Chương trình âm nhạc tỏa sáng “Vòng tay biển đảo” diễn ra vào lúc 09g00 ngày 11/8/2019 tại Hội trường NVH. Thanh niên. Mời các bạn theo dõi.