Chung kết Liên hoan Báo cáo viên Toàn quốc lần II – năm 2019

39

Chung kết Liên hoan Báo cáo viên Toàn quốc lần II – năm 2019 sẽ được tổ chức vào lúc 07g00 ngày 23/11/2019 tại Hội trường NVH. Thanh niên.

Mời các bạn theo dõi.

Fanpage chính thức của Liên hoan: https://www.facebook.com/lienhoanbaocaovientoanquoc/