Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ chung tay xây dựng Thành phố xanh – sạch – đẹp

114

Ngày hoạt động cao điểm 09/6 của chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ với chủ đề Ngày làm việc tốt – Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ chung tay xây dựng Thành phố xanh – sạch – đẹp sẽ được tổ chức trên đia bàn 24 quận, huyện của Thành phố.