Đông đảo bạn trẻ tham dự chuyên đề “Kỹ năng viết tin cho báo chí, website”

Chuyên đề “Kỹ năng viết tin bài cho báo chí, website” do Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM tổ chức đã thu hút hơn 200 bạn trẻ, thanh niên, sinh viên học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham dự. Tại buổi chuyên đề, các bạn đã được Nhà báo Minh Cường – Trưởng ban Thời sự... Xem tiếp