Bế mạc chương trình Học Kỳ Trong Quân Đội "Chúng Con Đã Trưởng Thành"

8

Lễ bế mạc chương trình Học Kỳ Trong Quân Đội “Chúng Con Đã Trưởng Thành” lúc 10g00 ngày 23/7/2020 tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh.

  • Một số hình ảnh trong chương trình: