Báo Người Lao động – Lễ trao học bổng Cùng con em công nhân vượt khó

31

Lễ trao học bổng Cùng con em công nhân vượt khó do Báo Người Lao động tổ chức vào lúc 09g00 ngày 07/9/2019 tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên.