25 năm – Tuổi xuân tình nguyện

261

25 năm các thế hệ tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác đã viết nên những câu chuyện đẹp bằng chính sự xung kích, nhiệt huyết, sáng tạo và nghĩa tình. Nhìn về chặng đường đã qua để mỗi chúng ta thêm tự hào và trân trọng và không ngừng nổ lực, cống hiến để tiếp tục làm nên những tuổi xuân tình nguyện… ——- KỶ NIỆM 25 NĂM CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ CỦA THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (1994 – 2018)

Nguồn: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh